Titlu Descarca
Trimestrul IV
Cont de rezultat patrimonial Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 04 Descarca
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Plati restante - Bugetul local Descarca
Situatia activelor si datoriilor Descarca
Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor - Anexa 34 Descarca
Situatia activelor fixe amortizabile - Anexa 35a - cod 27 Descarca
Situatia activelor fixe amortizabile - Anexa 35a - reduceri Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile - Anexa 35b - cod 28 Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile - Anexa 35b - reduceri Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - Anexa 33 Descarca
Veniturile, cheltuielile si excendenteale bugetelor locale pe unitati administrativ - teritoriale - Anexa 22 Descarca
1 | 2
2019 2018 2017 2015