DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA persoanelor juridice (PJ) - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA persoanelor fizice (PF)/persoanelor juridice (PJ) - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF)/persoanelor juridice (PJ) - Click pentru detalii

CERERE: PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL - Click pentru detalii

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE - Click pentru detalii

DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE - Click pentru detalii

DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE - Click pentru detalii