Publicatie - privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna Coşna pentru alegerea Preşedintelui României.